Jeg tilbyder rådgivning til pårørende til psykisk syge og til personer med en livstruende eller kronisk sygdom. Både børn, unge og voksne kan have brug for støtte til at forstå og håndtere de særlige vanskeligheder der er forbundet med alvorlig sygdom. Der kan opstå følelser som kan være svære at bære selv og at dele med andre, som fx dyb sorg, angst for at miste, eller frygt for at en sygdom kan være arvelig. Det kan være en lettelse at have et sted at tale om både de praktiske og følelsesmæssige problemer som følger med at have et alvorligt sygt familiemedlem.

Psykologisk rådgivning tilbydes også til forældre og familier som oplever problemer i familielivet. Det kan fx. være forældre til børn og unge med sociale eller personlighedsmæssige vanskeligheder der hindrer den alderssvarende udvikling og modning. Det er ikke altid løsningen at sende barnet eller den unge i terapi. Sommetider kan vanskeligheder afhjælpes ved at de voksne får hjælp til at forandre indgroede vaner og mønstre, og således støtte barnet eller den unge i at udvikle sig. I nogle familier kan det være hjælpsomt i perioder at yde en kombination af terapi og rådgivning. I sådanne tilfælde vil jeg pege på en samarbejdspartner, som kan varetage den ene del af indsatsen. 

Mange lever i dag i sammenbragte familier, med de udfordringer der følger med de nye familieforhold og konstellationer. Der kan meget let opstå jalousi mellem "nye" og biologiske søskende, mellem forældrene indbyrdes og mellem børn og voksne. Det kan være svært at få øje på hvad der sætter negative adfærdsmønstre igang i en familie, især når de voksne brændende ønsker et nyt og velfungerende familieliv. Opmærksomheden bliver fordelt på nye måder, der opstår nye roller og børn mødes med nye krav og forventninger, som de måske ikke forstår meningen med. En ny autoritet i en familie kan for nogle børn føles som en revolution og en trussel mod det forhold de har til deres biologiske forælder. Alt dette kan give konflikter og sammenstød som i mange tilfælde kan løses hvis der tages fat om årsagerne til problemerne i tide.