Karina Wagtmann 

 

 

 

Karina Wagtmann er uddannet Cand. Psych fra Københavns Universitet i 1998, med speciale i klinisk psykologi. Hun er autoriseret af Psykolognævnet, videruddannet ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi og godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. 

 

Arbejdet som psykolog startede i voksenpsykiatrien hvorfra hun har bred erfaring med såvel svære sindslidelser, som lettere psykiske belastninger, og problematikker. Sideløbende med behandlingsarbejdet har hun haft undervisningsopgaver i institutioner og døgnbehandlingstilbud for unge. Hun har mangeårig erfaring med supervision af bl.a. psykologer på vej mod autorisation, og andre faggrupper, som sundhedsfagligt og pædagogisk personale, samt personale i medlemsorganisationer. 

 

Karina har drevet egen praksis siden 2006 og blev i 2009 medstifter og -ejer af Unge- og VoksenPsykologisk Center på Vesterbro i København - en specialiseret klinik indenfor ungdomspsykoterapi. Her lå hovedvægten af arbejdet på psykoterapi og rådgivning til unge og deres forældre/familier, samt på individuel psykoterapi til voksne. 

I dag driver Karina Klinik for Psykoterapi og Psykologisk Rådgivning, i Peder Skrams Gade i det indre København. 

Den teoretiske og metodiske referenceramme er psykodynamisk/psykoanalytisk. Der arbejdes i et udviklingspsykologisk perspektiv hvor fokus er på forandring og udvikling henimod mere hensigtsmæssige og brugbare handlemønstre, som både vil gavne dig og dine relationer til andre. 

 

 

CV klik her