Der kan være forskellige årsager til at gå i psykoterapi. Det kan være en hændelse som udløser en krise, langvarig belastning på arbejde eller i nære relationer, som er svære at finde løsninger på, eller det kan være svære følelser eller tilstande som kommer indefra og som plager, nager og forstyrrer. Nogle vælger psykoterapi for at udvikle sig personlighedsmæssigt, for at blive mere bevidst om sig selv og lære sig selv bedre at kende. 

Psykoterapi forløb kan være kortere- eller længerevarende, afhængig af ens mål og ressourcer. Jeg giver dig min vurdering af hvad jeg mener du vil have gavn af, men du vælger selv hvor længe dit terapiforløb skal vare. 

Den psykoterapeutiske proces har til formål at øge din bevidsthed om dig selv, dine følelser, værdier og ønsker. Gennem terapi kan du opnå en større frihed til at være dig selv, til at træffe valg for dig selv, og til at indgå i relationer med andre mennesker. Du kan lære at forstå hvorfor du gør som du gør og hvad dine handlemønstre har af positive og negative sider, både for dig selv og for andre. 

I vores samtaler vil vi både have fokus på dit aktuelle liv, men også se tilbage på hvad du er rundet af, for at forstå det der er nu. Alting har en begyndelse og er grundlagt af "noget" og det kan være en stor hjælp for mange, at forstå ens egen udviklingshistorie. Nogle oplevelser og erindringer kan ændre karakter når man får undersøgt dem nærmere f.eks. igennem psykoterapi.