PSYKOTERAPI OG PSYKOLOGISK RÅDGIVNING:

 

 

Første samtale (60 min.)                 1200,- kr.

Individuel samtale (45 min.)           1000,- kr.

Par samtale (90 min.)                      2000,- kr.

Forældrerådgivning: varighed og pris efter nærmere aftale.

 

 

SUPERVISION:

Individuel supervision (60 min)     1200,- kr.

Gruppesupervision: pris efter nærmere aftale.

 

VILKÅR:

Der kan betales med mobile pay eller bank overførsel. For unge under 18 år træffes særlig aftale om betalingsmåde.

 

Ved udeblivelse fra en aftale eller afbud senere end 24 timer før en aftale, betales fuld pris. 

I nogle tilfælde kan man få dækket udgiften (eller dele heraf) til psykologhjælp af privattegnede forsikringer. Tjek din forsikringsaftale for at høre om det er muligt for dig. 

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til psykologhjælp. Tilskuddets størrelse afhænger af hvilken gruppe du er medlem af. 

 

Tavshedspligt

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt et fælles vedtaget regelsæt for nordiske psykologer:  Se Etiske Principper for Nordiske Psykologer